Nu lukt het wel!
Menu
Ga naar de inhoud

Privacy Reglement Breinlijnen

HIDDEN > LEGAL
Wij zijn er ons van bewust dat je wilt weten hoe je gegevens worden gebruikt en gedeeld, en wij willen jouw vertrouwen blijven hebben. Daarom gaan wij zeer zorgzaam en verstandig om met dergelijke gegevens.

In dit document beschrijven wij ons privacybeleid. Door onze website te bezoeken, aanvaard je de
handelswijze en gedrag zoals die worden omschreven in dit privacyreglement.

Waarom houden wij persoonlijke gegevens van klanten bij?
Breinlijnen biedt (toegang) tot digitale producten (onder meer een gepersonaliseerd coaching systeem, online trainingen, e-boeken en audioboeken). Wij leggen voor onze administratie vast wie welke producten heeft gekocht. Dit is niet alleen nodig voor de facturatie, maar ook voor de beveiliging die wij in digitale producten hebben verwerkt (‘Social Digital Rights Management’).

Voor online training en gepersonaliseerd coaching systeem geldt dat ook de voortgang en de behaalde resultaten worden bijgehouden. Als u bent gekoppeld aan een opdrachtgever (bijv. uw werkgever), dan heeft deze inzage in uw gegevens.

In geval van contact met Breinlijnen maken wij in ons systeem een ‘CoachContact’ aan. Een CoachContact is een korte samenvatting van het gesprek of de email en het door ons gegeven antwoord of ondernomen actie. Bij een volgend contact met Breinlijnen kijken wij altijd wat er in eerder contacten met de deelnemer is gecommuniceerd. Zaken die naar hun aard een geheim karakter hebben zijn niet toegankelijk voor derden, zoals opdrachtgevers.

Welke persoonlijke gegevens van klanten houden wij bij?
De gegevens van klanten die wij verkrijgen, helpt ons onze service aan jou te verbeteren.

Dit zijn de soorten gegevens die wij verzamelen.
Informatie die je ons bezorgt: Wij ontvangen informatie die je invoert op onze website, of die je ons op een andere manier bezorgt, en slaan deze op. Je kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te geven, maar in dat geval is het mogelijk dat je niet kunt genieten van vele voordelen die wij bieden.

Wij gebruiken de informatie die je ons geeft voor het beantwoorden van je aanvragen, het personaliseren van je bezoeken, het verbeteren van onze service en de communicatie met jou.

Automatische gegevens: Wij ontvangen en bewaren bepaalde soorten gegevens, wanneer je met ons in contact komt. Zoals vele andere websites maken wij bijvoorbeeld gebruik van 'cookies' en verkrijgen wij bepaalde soorten informatie wanneer je via je browser onze site bezoekt. Een aantal
bedrijven biedt hulpmiddelen aan om websites anoniem te kunnen bezoeken. Hoewel wij je geen gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden als wij je niet kunnen identificeren, toch willen wij je ervan op de hoogte brengen dat dergelijke hulpmiddelen bestaan.

Het is wel mogelijk dat wij informatie over het soort producten dat je koopt en/of de trainingen die je volgt en/of de gepersonaliseerde coaching systemen waarvan je gebruik maakt, gebruiken om op basis hiervan andere aanbiedingen te doen, tenzij je ons laat weten dat je dit niet wenst. Wij geven deze aankoopgegevens niet door aan anderen.

Inzage en correctie?
U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens. U kunt een aantal gegevens via de website zelf wijzigen. Wilt u andere gegevens wijzigen of helemaal uit ons systeem worden verwijderd, dan kunt u dat doen door ons dit schriftelijk te melden.

Waar kan ik jullie bereiken voor vragen over privacyzaken?
Breinlijnen
Afrikaweg 53
9407 TP Assen
Tel. 0592-407404, email info@breinlijnen.nl

Hoe zit het met cookies?
Cookies zijn alfanumerieke identificaties die wij overmaken naar de harddrive van jouw computer via je browser zodat ons systeem je browser kan herkennen en functies kan voorzien. Via het Help-gedeelte op de werkbalk van de meeste browsers vind je meer uitleg over hoe je browser nieuwe cookies kan afwijzen, over hoe de browser je kan melden wanneer je een nieuwe cookie hebt ontvangen, of hoe je cookies kunt uitschakelen. Cookies kunnen je echter helpen om ten volle voordeel te halen uit bepaalde functies van onze site, en wij raden je aan om ze in te schakelen.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen en herzieningen
Als je ervoor kiest onze website te bezoeken, is je bezoek en elk daaruit voortvloeiend privacygeschil onderhevig aan deze kennisgeving en onze gebruikersvoorwaarden, inclusief de schadebeperkingen, de geschillenarbitrage, en de naleving van de wetten van Nederland. Onze werkzaamheden wijzigen constant. Deze kennisgeving en de gebruikersvoorwaarden worden ook geregeld gewijzigd, en het gebruik van de informatie die we momenteel verzamelen is onderhevig aan de privacymelding die geldig is op het ogenblik van het gebruik. Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd onze kennisgevingen en voorwaarden e-mailen, tenzij je hebt aangegeven dat je dergelijke berichten niet wenst te ontvangen. Je moet echter geregeld controleren of er recente wijzigingen zijn aangebracht op onze website.

Beveiligde communicatie
Wij maken gebruik van beveiligde technologie, controles van de privacybescherming en toegangsbeperkingen voor onze werknemers opdat je persoonlijke gegevens gevrijwaard blijven.

Alle pagina's waar je persoonlijke gegevens invoert (met uitzondering van de contactpagina), maken gebruik van Secure Server Software (SSL)-coderingstechnologie. SSL is de bedrijfsnorm en is één van de beste softwaretoepassingen die momenteel verkrijgbaar is voor beveiliging van transacties.

Krijg ik ook nieuwsbrieven van jullie?
Wij sturen je alleen nieuwsbrieven als je je hiervoor nadrukkelijk hebt aangemeld. Elke nieuwsbrieven bevat de mogelijkheid om je hiervoor af te melden.


Delen wij de gegevens die we ontvangen?
Gegevens die wij van onze klanten ontvangen, zijn een belangrijk onderdeel van onze business en wij verkopen deze niet door. Wij delen informatie van onze klanten uitsluitend zoals hieronder omschreven.

Partnerbedrijven waar wij geen controle over hebben: Wij werken nauw samen met onze
geaffilieerde partners (webshops of winkeliers die onze producten (onder eigen naam) verkopen en door Breinlijnen erkende 'Begelijners' die als zelfstandige werken).

Affiliates: Ons privacyreglement is ook voor deelnemers van affiliates geldig. Onze Affiliates kunnen toegang tot je gegevens hebben, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen.

Agenten: Wij stellen andere bedrijven en personen aan om functies namens ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, het afleveren van pakketten, postverzendingen en e-mailverzendingen, het verwijderen van repetitieve informatie uit klantenlijsten, gegevensanalyse, marketingondersteuning, verwerking van betalingen, en het bieden van klantenondersteuning. Zij hebben toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functies; zij mogen deze informatie echter niet voor andere doeleinden gebruiken.

Opdrachtgevers: Deelnemers van Breinlijnen kunnen zijn gekoppeld aan een specifieke opdrachtgever (bijv. een werkgever of een (bestuur van een) vereniging of stichting). Opdrachtgevers hebben inzage in de voortgang van hun medewerkers. Als u via Breinlijnen trainingen en/of coaching trajecten wilt volgen waarvan u niet wilt dat deze bij de opdrachtgever zichtbaar zijn is het noodzakelijk dat u hier een apart account voor aanmaakt. In opdracht van de opdrachtgevers kunnen er selecties worden gemaakt van deelnemers (bijvoorbeeld deelnemers die een bepaalde training of coaching traject wel of niet tijdig hebben afgerond).

Bescherming van Breinlijnen en anderen: We geven rekeninginformatie en andere persoonlijke gegevens vrij wanneer wij menen dat dergelijke vrijgave aangewezen is ter naleving van de wetgeving; om onze gebruikersvoorwaarden en andere overeenkomsten toe te passen; of om de rechten, het eigendom, of de veiligheid van onszelf, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en het reduceren van kredietrisico's.

Wat als jullie privacybeleid wijzigt?
Wij zullen je tijdig laten weten wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan ons beleid.

Versie 1, 17 oktober 2017

Bekijk ook even onze andere 'juridische' pagina's:

Terug naar de inhoud